Srpski English
gala smile - OSMEH KOJI SE PAMTI!

Implantologija

Zubni implantat se ugrađuje u vilicu i nakon određenog vremena stvara čvrstu veza sa kosti. Na implantat se zatim postavlja krunica ili može da služi kao nosač mosta.

  • ugradnja implantata Nobel biocare, Straumann, Astra-Zeneca, Biohorizone
  • Bio Gide membrana
  • Bio Oss veštačka kost

rn

Spec. Dr Mirjana Milutinović je diplomirala na Stomatološkom fakultetu u Beogradu 1993.  Specijalizirala je na klinici za ortopediju vilica na SFB. Edukacija i praksa kod mentora: Prim. Spec. Dr Miodraga Stojkovića, Prof. Dr W. Rosenstein. DDS MSD Prof. Hans Paucherz, Dr med. Dent. Marc Geserick. Stomatološku ordinaciju osniva 1995.