Srpski English
gala smile - OSMEH KOJI SE PAMTI!

Ortodoncija

Ispravljanje nepravilnosti zuba i vilica.

  • fiksnim aparatom

  • mobilnim (aktivnim ili pasivnim) aparatom

DAMON system – efikasnost, lepota, fantastični rezultati. NOVO!

  • face-driven ortodoncija (vođena izgledom lica pacijenta)

  • veći komfor pacijenta 

  • 48% manje kontrola 

  • 7 meseci kraća terapija 

  • bolji rezultati

rn

Spec. Dr Mirjana Milutinović je diplomirala na Stomatološkom fakultetu u Beogradu 1993.  Specijalizirala je na klinici za ortopediju vilica na SFB. Edukacija i praksa kod mentora: Prim. Spec. Dr Miodraga Stojkovića, Prof. Dr W. Rosenstein. DDS MSD Prof. Hans Paucherz, Dr med. Dent. Marc Geserick. Stomatološku ordinaciju osniva 1995.