Srpski English
gala smile - OSMEH KOJI SE PAMTI!

O vašem stomatologu

Spec. Dr Mirjana Milutinović je diplomirala na Stomatološkom fakultetu u Beogradu 1993. Specijalizirala je na klinici za ortopediju vilica na SFB. Edukacija i praksa kod mentora:
Prim. Spec. Dr Miodraga Stojkovića, Prof. Dr W. Rosenstein. DDS MSD Prof. Hans Paucherz,
Dr med. Dent. Marc Geserick. Stomatološku ordinaciju osniva 1995.

Kada je potrebno da očuvate, ulepšate ili unapredite zdravlje i izgled Vaših zuba, dr Milutinović će Vas voditi kroz terapiju, sa istinskim razumevanjem i vrhunskim profesionalizmom.

Ona za Vas planira, organizuje vreme, stručne konsultante, bira materijale i brine da kroz sve prođete sa neverovatnom lakoćom i lepotom ulaganja u sebe. 

Dr spec. Mirjana Milutinović, idejni je tvorac i vlasnik stomatološke ordinacije Gala Dent i čitavog Gala Brenda, koji u sebi obuhvata Gala Art, Gala Beauty i Gala Invest. Poseduje bogato domaće i internacionalno iskustvo kao stomatolog. Učesnica je u radu brojnih stručnih seminara i predavanja iz oblasti estetske stomatologije i anti ejdž medicine. Kombinacijom kliničkog iskustva, znanja, naučnih saznanja i sklonosti ka umetničkoj lepoti, dr Mirjana Milutinović će Vas voditi ka lepom.